Flet til haven

Jeg fletter meget med frisk pil. Det bliver bl.a. til træer i forskellige udformninger. Skal gerne bestilles inden 1. febr.

Tørre og levende hegn.

Stativer til krukker og andet fletværk til haven.